Thanh toán tại địa chỉ khách hàng

Nhân viên chúng tôi sẽ giao vé và thu tiền tại nhà theo địa chỉ Quý khách cung cấp

Sau khi gọi điện thoại đặt vé

Nhân viên chúng tôi sẽ giao vé và thu tiền tại nhà theo địa chỉ Quý khách cung cấp.

Liên hệ: 090 2261316