Tiêu chuẩn hành lý miễn cước dành cho các hành trình nội địa,thông tin về hành lý ký gửi dành cho hành trình từ Việt Nam đến châu Âu

 

1.      Đi/đến Nhật

 

Hành trình

Nơi xuất vé

Hạng dịch vụ

                          Trọng lượng tối đa

+ Giữa Nhật Bản và Việt Nam

Nhật Bản, 
Việt Nam

Thương gia

60 kg

   + Giữa Nhật Bản và châu Á/Úc đi qua Việt Nam

Phổ thông

40 kg

 

2.      Đi/đến châu Mỹ

 

Hành trình

Hạng dịch vụ

Số lượng kiện tối đa

Trọng lượng tối đa 1 kiện

Tổng kích thước 3 chiều/kiện

Đi/đến châu Mỹ

Thương gia

02

23 kg

158 cm (62 in)/kiện

Phổ thông

02

23 kg

158 cm (62 in)/kiện và tổng kích thước ba chiều của 2 kiện không quá 273cm (107in)

 

3.      Các hành trình khác

 

Hành trình

Hạng dịch vụ

                          Trọng lượng tối đa

Đi/đến

châu Âu/Tây Á/Trung Đông/châu Phi/Úc Đại lợi/Niu-Di-Lân

Thương gia

40 kg

Phổ thông đặc biệt

40 kg

Phổ thông

30 kg

   

Trong châu Á ngoại trừ Tây Á.

Thương gia

30 kg

Phổ thông

20 kg

 

Lưu ý:

  • Hành lý miễn cước áp dụng cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi:

     -          Đi/đến châu Mỹ: 1 kiện 23kg với tổng kích thước 3 chiều không vượt quá 115cm (45in) và một xe đẩy gập lại được

     -          Hành trình khác: 10kg và một xe đẩy gập lại được

 

Quy định khác
Giới hạn về trọng lượng, kích thước kiện hành lý miễn cước được vận chuyển trên Vietnam Airlines: 
Nếu không có quy định gì khác, hành lý miễn cước một kiện có trọng lượng tối đa cho phép là 32kg, với tổng kích thước 3 chiều không vượt quá 203cm. Trong mọi trường hợp, trọng lượng và kích thước vượt quá mức cho phép, hành khách cần đặt dịch vụ trước tại nơi mua vé hoặc các Văn phòng bán của Vietnam Airlines.